Edukacja dla bezpieczeństwa to przedmiot, który dawniej był nazywany w szkołach przysposobieniem obronnym. Wydawnictwo Nowa Era proponuje wykorzystywanie na zajęciach podręcznika pod tytułem “Żyję i działam bezpiecznie“. Jest to książka, którą można używać zarówno w szkołach podstawowych, liceach, jak i technikach.

Skuteczne przekazywanie wiedzy

“Żyję i działam bezpiecznie” to podręcznik autorstwa Jarosława Słomy, który w prosty sposób przekazuje ważne informacje związane z zachowaniem bezpieczeństwa w życiu. Przedmiot edukacja dla bezpieczeństwa obejmuje zagadnienia z zakresu obrony cywilnej i ochrony przed różnego rodzaju zagrożeniami. Osobne kwestie dotyczą zachowania w sytuacji wystąpienia katastrofy, a także czynności należących do pierwszej pomocy. Zajęcia edukacji dla bezpieczeństwa mają więc przygotować młodych ludzi do reagowania w trudnych sytuacjach kryzysowych. Ma to szczególne znaczenie dla ochrony życia i zdrowia osób, które można spotkać na każdym etapie swojej edukacji lub kariery zawodowej.

Podręcznik atrakcyjny dla ucznia

Podręcznik “Żyję i działam bezpiecznie” Jarosława Słomy zachowuje czytelny układ i kolorystykę pozwalającą na szybkie rozróżnienie najważniejszych kwestii na poszczególnych stronach. Książka zawiera wiele ilustracji, zdjęć, wykresów i diagramów, które ułatwiają naukę. Autor skupia się na tym, aby uczniowie nie musieli zapoznawać się z dużymi fragmentami tekstu. Najważniejszą kwestią jest przekazywanie informacji w taki sposób, aby młody człowiek był zachęcony do zgłębiania wiedzy.

Książka do użycia w różnych szkołach

Wydawnictwo Nowa Era przygotowało książki, który można wykorzystywać w różnych szkołach. “Żyję i działam bezpiecznie” to tytuł, który pojawia się jako podręcznik oraz związany z nim zeszyt ćwiczeń. Dzięki temu uczniowie mogą przekonać się, jak wiedzę teoretyczną przełożyć na praktyczne zastosowanie w codziennym życiu. Nauka odbywa się pod czujnym okiem nauczyciela, którego komentarz uzupełnia informacje zamieszczone w książce. Dlatego podręcznik “Żyję i działam bezpiecznie” wydawnictwa Nowa Era to jedna z najciekawszych propozycji na polskim rynku.